Wat betekent je naam?
What does your name mean?
swipe naar boven
Waar krijg je stress van?
What makes you stressed?
Zou je ooit plastische chirurgie ondergaan?
Would you ever have plastic surgery?
Is het glas half vol of eerder half leeg?
Is the glass half full or rather half empty?
Wat hangt er nog meer aan je sleutelbos, behalve sleutels?
What else is on your key ring, besides keys?
Wat had je nog graag op school willen leren?
What else would you have liked to learn at school?
Welke leeftijd vond jij het leukst?
What age did you like best?
Hoe denk je dat de telefoon van de toekomst eruitziet?
What do you think the phone of the future will look like?
Welk doel wil jij dit jaar bereiken?
What goal do you want to achieve this year?
Als je een boek zou schrijven, waar zou dat over gaan?
If you were to write a book, what would it be about?